NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 22.07.2024 16:02


Nytt i Plantevernleksikonet og Plantevernguiden i 2020-2021

SKREVET AV:
ANETTE SUNDBYE
OPPDATERT:
09.11.2021
NIBIO har revidert minst 194 artikler og publisert 23 nye artikler om planteskadegjørere i Plantevernleksikonet i 2020-2021. I samme tidsperiode er det er lagt inn ny informasjon for minst 35 plantevernmidler i Plantevernguiden.

Plantevernleksikonet inneholder informasjon om biologi og bekjempelse av planteskadegjørere. Den gir også informasjon om biologien til en del nytteorganismer av plantevernbetydning. Det er revidert 194 artikler i perioden fra 1. april 2020 til 31. mars 2021, som omtaler 68 skadedyr, 33 sykdommer, 76 ugras og 17 nyttedyr. I tillegg er det publisert 23 nye artikler, som omtaler 12 skadedyr, 5 sykdommer og 6 nyttedyr. Det er bl.a. lagt inn nye bilder, f.eks. av ulike nyttedyr. NIBIO har også startet arbeidet med å illustrere ugrasarter i Plantevernleksikonet med Korsmos ugrasplansjer. Det omfatter bl.a. artikler om balderbrå, engsoleie, gjetertaske, hestehov, kveke, løvetann, meldestokk, vassarve, åkersnelle og åkervortemelk.

Plantevernguiden gir en samlet og oppdatert oversikt over godkjente kjemiske og biologiske plantevernmidler mot skadegjørere i ulike kulturer. I perioden 1. april 2020 til 31. mars 2021 er det lagt inn ny informasjon for minst 35 plantevernmidler. Det omfatter 7 skadedyrmidler, 10 soppmidler, 17 ugrasmidler og et vekstregulatorpreparat. Arbeidet med modernisering av Plantevernguiden er videreført i 2021-2022 i samarbeid med Mattilsynet. Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår før ny versjon kan publiseres.

Informasjonen om Plantevernleksikonet og Plantevernguiden er publisert i ulike fagtidsskrifter bl.a. i Gartneryrket og Norsk Frukt og bær, hvor det er publisert en serie på 5 artikler i 2020-2021. I tillegg er det referert til Plantevernleksikonet og Plantevernguiden på NIBIOs nettsider, i aviser, undervisning, seminarer og møter med forvaltningen og næringen.


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO