NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 18.06.2024 19:11


Nyheter

Nyhetsillustrasjon

Nytt i Plantevernleksikonet i 2023-2024

PUBLISERT: 25.04.2024 AV: ANETTE SUNDBYE

LES MER  

Nyhetsillustrasjon

Nytt i Plantevernleksikonet og Plantevernguiden i 2020-2021

PUBLISERT: 09.11.2021 AV: ANETTE SUNDBYE

LES MER  

Nyhetsillustrasjon

Oppdateringer i Plantevernleksikonet og Plantevernguiden 2019-2020

PUBLISERT: 02.03.2020 AV: ANETTE SUNDBYE

LES MER  

Nyhetsillustrasjon

Oppdateringer i Plantevernleksikonet og Plantevernguiden 2018-2019

PUBLISERT: 01.03.2019 AV: ANETTE SUNDBYE

LES MER  

Nyhetsillustrasjon

Planteskadegjørere sommeren 2018

PUBLISERT: 07.08.2018 AV: ANETTE SUNDBYE

LES MER  

Nyhetsillustrasjon

Nytt år og nye muligheter

PUBLISERT: 08.01.2018 AV: ANETTE SUNDBYE

LES MER  

Nyhetsillustrasjon

Plantevernleksikonet i ny drakt

PUBLISERT: 02.05.2017 AV: ANETTE SUNDBYE

LES MER  

Nyhetsillustrasjon

Modernisering av Plantevernguiden og Plantevernleksikonet

PUBLISERT: 24.11.2016 AV: ANETTE SUNDBYE

LES MER  

Nyhetsillustrasjon

Høstaktiviteter hos planteskadegjørere og nytteorganismer

PUBLISERT: 23.09.2016 AV: ANETTE SUNDBYE

LES MER  

Nyhetsillustrasjon

Sommeraktiviteter hos planteskadegjørere og nytteorganismer

PUBLISERT: 20.06.2016 AV: ANETTE SUNDBYE

LES MER  

Nyhetsillustrasjon

Vårlige aktiviteter hos planteskadegjørere og nytteorganismer

PUBLISERT: 07.01.2016 AV: ANETTE SUNDBYE

LES MER  

Nyhetsillustrasjon

Oppgraderinger av Plantevernleksikonet

PUBLISERT: 03.02.2015 AV: ANETTE SUNDBYE

LES MER  

Nyhetsillustrasjon

Plantevernleksikonet lever og utvikler seg

PUBLISERT: 05.03.2014 AV: ANETTE SUNDBYE

LES MER  

Nyhetsillustrasjon

Nytt i leksikonet - oktober 2013

PUBLISERT: 22.10.2013 AV: ANETTE SUNDBYE

LES MER  

Nyhetsillustrasjon

Nytt i leksikonet - juli 2013

PUBLISERT: 12.07.2013 AV: ERLING FLØISTAD

LES MER  

Nyhetsillustrasjon

Nytt om sjukdommer, skadedyr og ugras i korn

PUBLISERT: 30.03.2012 AV: TROND HOFSVANG

LES MER  

Nyhetsillustrasjon

Integrert plantevern: Hva er målet for norsk landbruk?

PUBLISERT: 30.05.2011 AV: TROND HOFSVANG

LES MER  

Nyhetsillustrasjon

Nye artikler i Plantevernleksikonet februar 2011

PUBLISERT: 15.02.2011 AV: TROND HOFSVANG

LES MER  

Nyhetsillustrasjon

Nye skadegjørere på planter

PUBLISERT: 06.12.2010 AV: TROND HOFSVANG

LES MER  

Nyhetsillustrasjon

Stadig ny informasjon i Plantevernleksikonet

PUBLISERT: 14.10.2009 AV: TROND HOFSVANG

LES MER  

Nyhetsillustrasjon

Gulløyer: viktige nyttedyr

PUBLISERT: 15.06.2009 AV: TROND HOFSVANG

LES MER  

Nyhetsillustrasjon

Plantevernleksikonet vokser hele tiden

PUBLISERT: 03.02.2009 AV: TROND HOFSVANG

LES MER  

Nyhetsillustrasjon

Forts. potetvirus

PUBLISERT: 05.06.2008 AV: TOR MUNTHE

LES MER  

Nyhetsillustrasjon

Potetvirus

PUBLISERT: 04.06.2008 AV: TOR MUNTHE

LES MER  

Nyhetsillustrasjon

Hvite spøkelsestrær i skogen

PUBLISERT: 03.06.2008 AV:

LES MER  

Nyhetsillustrasjon

Nytt på nett: Plantevernleksikonet - All informasjon om planteskadegjørere på ett sted!

PUBLISERT: 09.01.2008 AV: HEGE M. ØRPEN & TROND HOFSVANG

LES MER  


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO