NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 18.05.2024 02:46


Nytt i leksikonet - oktober 2013

SKREVET AV:
ANETTE SUNDBYE
OPPDATERT:
22.10.2013
Flere boktekster om plantevern i økologisk landbruk finnes nå i leksikonet, og omtale av flere skadegjørere er oppdatert.
  • Ferskenblære (Foto: E. Fløistad, Bioforsk)
  • Pæreskurv (Foto: E. Fløistad, Bioforsk)
  • Bringebærbille (Foto: E. Fløistad Bioforsk)
Øverst på venstre side, er det nå to ikoner (menyer). Én for å se «organismene» (ugras, plantesykdommer og skadedyr) i leksikonet sortert systematisk. Den andre inneholder tekst fra bøkene "Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk". Her kan man lese kapitler som omhandler plantevern i de ulike kulturene. Omtale (artikler) om hver enkelt skadegjører finnes blant «organismene» i leksikonet. Se tekst angående «Hvordan søke i leksikonet».
I løpet av høsten er omtalen av flere organismer revidert og oppdatert (med nye bilder og tekst). Spesielt gjelder dette viktige sykdommer og skadedyr i frukt og bær, og i grovfôrvekster. Flere ugras-arter er også oppdatert i forbindelse med serien «Ukas ugras» på www.bioforsk.no og andre media i sommer.

Av nye eller vesentlig oppdaterte artikler kan nevnes:
Bringebærbille, ertevikler, eplemjøldogg, ferskenblære, frukttrekreft, pæreskurv, smalkjempe og ugrasklokke.


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO